Problemi kod izrade bazena

Problemi sa bazenom…

Postoji znatan broj problema koji se javljaju za vrijeme gradnje i korištenja bazena, a ukoliko ste izabrali nas za vašeg izvođača radova ili nadzor, onda neće biti “štemanja” bazenske školjke i razbijanja betona zbog razno raznih detalja o kojima izvođač nije vodio računa.

Tipični problemi su:

  • premalen / prekomjeran broj usisnih elemenata (skimeri)
  • premalen / prekomjeran broj povratnih elemenata (mlaznice)
  • premalen / prekomjeran broj podnih sifona
  • Netočan izračun protoka vode (pojava algi u cjelokupnom bazenu)
  • Netočna projekcija strujanja vode (pojava algi samo u određenim dijelovima bazena)
  • Sumnjiva kvaliteta materijala i komponenti (klor uništava cijevi i PVC ugradbene elemente u betonu nakon 2-5 godina)
  • Korištenje nekvalitetnih hidroizolacijskih materijala
  • Korištenje INOX 304 umjesto INOX 316 komponenti
  • Opća upotreba materijala neotpornih na kloride i bromide
  • Nestručna ugradnja elemenata i strojarnice bazena