Cijena bazena

Nažalost nitko, tko se profesionalno bavi našom strukom Vam ne može dati točnu cijenu izgradnje bilo kojeg bazena bez da se utvrde činjenice na terenu. Razlog tome je značajan obim detalja koji se pojavljuju na svakom projektu. Okvirno, cijena za kvalitetan bazen sa armaturno-betonskom školjkom može iznositi već od 80-ak tisuća kuna (80.000,00 kn) pa na više, ovisno o velikom broju detalja i faktora. Dok kruti montažni sistemi se mogu ugraditi već za 30-ak tisuća kuna (30.000,00 kn).

 

Cijena bazena

Klasifikacija cijene po modelu bazena također ovisi i o materijalima završne obrade, bilo da je bazen završen u boji, staklenom mozaiku, keramici, foliji odnosno lineru. Još uvijek možemo reći da zapravo onaj tradicionalni, i najstariji tip obrade bazena je po cijeni i najskuplji. Stakleni mozaik ili keramika se koristi u privatnim i javnim bazenima i uz najvišu cijenu, izgledom je najelegantniji. Niti jedan drugi model završne obrade ne prikazuje toliku ljepotu, eleganciju, toplinu i karakter. Vlasnik tog tipa bazena će uvijek moći uživati i u statusnom simbolu koji mu takav bazen pruža. Pitate se “Zašto je cijena bazena tako visoka?” Odgovor na to pitanje leži u materijalima i kvaliteti izrade. Naime, materijali koje biste trebali upotrebiti za izradu takvog tipa bazena i cijena koštanja istih je u prosjeku slijedeća.

 

Cijena bazena AB školjke sa staklenim mozaikom

 • Izrada školjke 6x4x1,5 cca…………………………………………………….35.000,00 kn
 • obrada svih horizont. I vert. Spojeva bubrećom trakom………….2.000,00 kn
 • obrada svih ABS prodora sa hidro ekspanzivnom pastom………..1.500,00 kn
 • vanjska hidro izolacija školjke cca…………………………………………….7.000,00 kn
 • vanjska termo izolacija školjke cca…………………………………………..2.500,00 kn
 • vanjska obloga čepastom folijom cca…………………………………………..750,00 kn
 • gletanje i priprema unutarnjih zidova i poda cca……………………..2.900,00 kn
 • postavljenje 2-slojne hidroizolacije sa mrežicom……………………..7.500,00 kn
 • polaganje staklenog mozaika (ruke+ljepilo+mozaik) cca………..24.000,00 kn
 • fugiranje sa “tekućom keramikom” cca……………………………………7.500,00 kn

Kada zbrojite sve gore navedeno, cijena bazena sa završnom obradom u staklenom mozaiku iznosi cca 90.650,00 kn te na nju dodate PDV u iznosu od 25% i dobijete iznos cijene bazena od 113.312.50 kn.

 

Cijena bazena AB školjke sa folijom

Cijena koštanja istog bazena ali sa završnom obradom u foliji odnosno lineru bi bila slijedeća:

 • Izrada školjke 6x4x1,5 cca……………………………………………………35.000,00 kn
 • vanjska hidro izolacija školjke cca……………………………………………7.000,00 kn
 • vanjska termo izolacija školjke cca………………………………………….2.500,00 kn
 • vanjska obloga čepastom folijom cca………………………………………….750,00 kn
 • gletanje i priprema unutarnjih zidova i poda cca……………………..2.900,00 kn
 • Varenje i postavljanje linera (ruke+materijal) cca………………..18.000,00 kn

Ukupna cijena u ovom slučaju iznosi 66.150,00 +PDV, odnosno 82.687,50 kn što je nekih 30.000,00 kn jeftinija varijanta.

 

Cijena bazena AB školjke sa bojom

Ukoliko biste željeli imati bojani bazen, njegova cijena i podjela bi bila slijedeća:

 • Izrada školjke 6x4x1,5 cca………………………………………………….35.000,00 kn
 • vanjska hidro izolacija školjke cca………………………………………….7.000,00 kn
 • vanjska termo izolacija školjke cca………………………………………..2.500,00 kn
 • vanjska obloga čepastom folijom cca………………………………………..750,00 kn
 • gletanje i priprema unutarnjih zidova i poda cca……………………2.900,00 kn
 • postavljenje 2-slojne hidroizolacije sa mrežicom…………………..7.500,00 kn
 • postavljanje boje na hidro izolaciju (ruke+materijal)…………….3.500,00 kn

 

Cijena bazena u završnoj obradi sa bojom bi znači iznosila 59.150,00 kn + PDV odnosno 73.937,50 kn sa uključenim porezom. Što je u prosjeku nekih 10.000 Kn jeftinije od folije.

 

Cijena standardne bazenske opreme

Na gore navedene cijene također treba dodati i bazensku oprema kojoj cijena uglavnom iznosi nekih 35.000 – 40.000 Kn.

 

Pregledom ovih presjeka, možete dobiti približnu sliku cijene bazena, koja opet ovisi i o drugim detaljima. Naravno, garancija ne sve ove radove je drugačija, i to također treba uzeti u obzir kod idejnog projekta jer garancija na keramiku odnosno stakleni mozaik je 5 godina, dok za boju je samo godinu dana. Garancija na spojeve folije je 10 godina, i na kvalitetu folije 9 godina.

 

Kvalitetna_izrada_bazenaZAŠTO je nama kvaliteta najbitnija? Zato što je nama u interesu da Vam pružimo najdužu moguću garanciju za naš rad, tako da naposljetku i Vi i Mi nemamo problema godinama nakon što je bazen u funkciji.

 

Gradite bazen JEDNOM! Ne svake 3 godine!