3d vizual – Projektiranje i Dizajn bazena

3d vizual – Projektiranje i Dizajn bazena je jedan od najbitnijih faktora koji garantira postojanost i kvalitetu same gradnje. Dizajn bazena se mora prilagoditi postojećim uvjetima na lokaciji, odnosno gradilištu. Projektiranje cjevovoda, lokacije ABS bazenskih elemenata, lokacije strojarnice, plaže te projekcija hidraulike vode se odrađuju u projektnoj fazi gradnje. Na slijedećim fotografijama možete pogledati tijek gradnje od projekta do realizacije u samo 3 sličice.

 

3d Vizual – Projektiranje i Dizajn bazena

U prvoj fazi projekiranja i dizajna fotografiramo postojeću lokaciju na kojoj investitor želi graditi bazen. Određuju se približni gabariti bazena i pripadajućeg okoliša, te lokacija i oblik same strojarnice. Također se u obzir moraju uzeti već postojeći elementi bližih objekata kuća, zidova, manjih jednostavnih građevina itd.

I faza

PRVA FOTOGRAFIJA TERENA:

Projektiranje i Dizajn

 

U model se ugrađuju svi elementi bazenske tehnike ovisno o vrsti bazena koji se gradi. Smještaj, veličina, blizina te povezanost bazena i strojarnice zajedno sa prelivnim rezervarom (kod preljevnih bazena) određuje se u ovoj fazi. Vrlo je bitno da se dizajn faza svakog projekta odradi do svih mogućih detalja tako da u fazi realizacije (iskopi i betoniranje) ne dođe do neugodnih iznenađenja.

II faza

JEDNA OD IDEJA U DIZAJN FAZI:

Druga faza je 3d Vizual projekta

 

Izrada foto 3d vizual projekta se radi pomoću Photoshop programa tako da se na postojeću fotografiju vaše lokacije i okućnice “ugradi” gotov projekat bazena sa pripadajućom okućnicom. Na taj način smo u mogućnosti vizualno Vam predočiti kako će na kraju radova projekat izgledati i prije nego što su radovi započeli. Vizualizacija projekta nam je potrebna da dobijemo približnu informaciju izgleda i funkcije završnog projekta.

III faza

FINALNI PROIZVOD:

Završna faza 3d Vizuala, Dizajna i Projektiranja Bazena

Četiri mjeseca nakon početka radova projekat je završen. Realizacija je protekla glatko i bez problema zahvaljujući izvrsnom dizajnu i projektiranju.

Svakom našem klijentu mi izrađujemo kompletan projekat gradnje bazena sa svim detaljima betona, željeza i bazenske tehnike koji je uključen u ukupnu cijenu koštanja projekta. Za sve detalje slobodno nas kontaktirajte.