Lokacija bazena

Najbolja lokacija bazena…

Izvidom lokacije gradilišta koju ste izabrali za gradnju bazena, naš tim će utvrditi bitne činjenice i detalje o optimalnom obliku bazena i smjeru, prilaznom prostoru, sunčalištu i plaži, lokaciji tuša i strojarnice, vrsti i veličini okolnog drveća i ostalog rastlinja, izloženosti lokacije suncu, smjeru puhanja vjetra u odnosu na smjer protoka vode, blizina susjedanih objekata, te mnogi drugi detalji.

Većina naših klijenata već ima ideju o lokaciji samog bazena. Naša stručnost dolazi do izražaja kad u pitanje dolazi lokacija i smještaj prostora bazenske tehnike još popularno zvanog i strojarnice bazena. Da li smjestiti strojarnicu tik uz bazen? Da li je smjestiti podzemno ili nadzemno? Koja je idealna daljina strojarnice od bazena? Da li dno strojarnice mora biti u nivou poda bazena? Samo su dio problematike kod izrade i smještaja tipične strojarnice bazena. Lokacija bazena uvelike ovisi i o topografiji lokacije na kojoj se isti gradi.

Kod idejne faze projekta izgradnje ovakva pitanja ne smiju ostati nedorečena, ili ostavljena “za kasnije”. Svaki projekat bazena zahtjeva točan izračun hidraulike i protoka vode u jedinici vremena. Optimizacijom utroška električe energije za pogon sustava u strojarnici mogu se uštedjeti znatna financijska sretstva ukoliko se vodi računa o svim detaljima na vrijeme. To je isto tako odlična prigoda da odgovorimo na sva Vaša pitanja vezana uz sami projekt. Ova usluga je potpuno besplatna i neophodna da biste dobili točnu i detaljnu ponudu.